Persoonsgebonden.

De Vaartoets is persoonsgebonden en uitsluitend bedoeld voor gebruik door de degene op wiens naam de inlogcode staat. De software mag niet gekopieerd worden zonder schriftelijke toestemming van de uitgever. De vragen en antwoorden op de elearn-academy website zijn het intellectuele eigendom van elearn-academy of indien anders vermeld.

 

Examengarantie.

De Vaartoets wordt geleverd met examen-garantie, dat wil zeggen dat mocht u niet slagen voor uw vaarbewijs-examen u binnen 14 dagen na afloop van uw examen het aankoop bedrag van de vaartoets minus administratiekosten retour ontvangt. U dient dan wel alle toetsen met een goed resultaat te hebben afgesloten. Alleen de aanvragen die binnen 14 dagen na het examen met de examenuitslag bij ons zijn binnen gekomen worden in behandeling genomen. Indien u dit niet binnen de gestelde 2 weken opstuurt vervalt u recht op aanspraak op examengarantie.

 

Geldigheidsduurwerking.

De geldigheid en werking van de vaartoets loopt af op de dag van het examen. De geldigheidsduur van de inlogcode is maximaal 2 maanden of tot aan de door ons overeengekomen termijn. Na deze periode werkt de inlogcode niet meer.

 

Delen van gegevens.

Elearn-academy hecht veel waarde aan de relatie met de gebruiker en we zullen deze relatie niet schenden door de verkoop of het delen van uw persoonsgegevens met derden zonder uw uitdrukkelijke toestemming. Als gebruikersgegevens worden gedeeld met derden, dan wordt dit alleen toegestaan in een geanonimiseerd formaat. In dit formaat is het niet mogelijk om vanuit de data gebruikers van Elearn-academy te identificeren.

  

Privacy.

Alleen de: naam, wachtwoord en emailadres worden tijdelijk op de oefensite opgeslagen, deze worden 14 dagen na afloop geldigheidsduur verwijderd. Resultaten worden maximaal 1 maand bewaard. Het is niet toegestaan om gegevens of uw inlogcode te delen. Voor meer informatie stuur een bericht via ons contactformulier.

 

Scholen, bedrijven of watersportverenigingen.

Voor scholen en watersportverenigingen of als groep aangemelde personen, hanteren wij de regels zoals die door de school of instantie zijn voorgeschreven. Informatie hier over: Informeer bij uw school of bedrijf en stuur een bericht via ons contactformulier.

 

Wilt u onze uitgebreide "voorwaarden" ontvangen stuur een bericht via ons contactformulier.

Wilt u onze v